maethu yng nghastell-nedd port talbot

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu a mwy cam i lawr

Rhagor o wybodaeth

maethu yng nghastell-nedd port talbot

Ni yw Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Ein nod yw creu dyfodol gwell i blant yn ein cymuned.

Am ddechrau eich taith fel gofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot? Gydag e-bost neu alwad syml, gallwch ddechrau heddiw. Cysylltwch â ni 

Sut mae'n gweithio

Mae dechrau’r daith i ddod yn ofalwr maeth yn haws nag rydych efallai’n ei feddwl.

Y Broses

Darganfyddwch sut i gymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu a'r hyn i'w ddisgwyl nesaf.

y broses
Woman and young boy sitting and chatting on some stairs

Pwy sy'n gallu maethu?

Gall unrhyw un wneud cais i fod yn ofalwr maeth ac mae buddion helpu i ddylanwadu ar fywyd rhywun yn hynod werthfawr.

rwy’n sengl ac rwy’n maethu
family standing together

Cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu'n gweithio? Beth gallwch ei ddisgwyl gennym? Darganfyddwch ragor am faethu.

Cwestiynau cyffredin

Cefnogaeth a gwobrwyon

Byddwn yn darparu'r holl hyfforddiant sydd ei angen arnoch i'ch helpu i adeiladu dyfodol gwell, mwy disglair i blant lleol. Mae maethu'n ymwneud â newid bywydau plant yng Nghastell-nedd, Port Talbot a Phontardawe. Mae'n golygu ymrwymo i ddarparu sefydlogrwydd, cariad a thosturi i blentyn neu berson ifanc yn ein hardal.

A woman, young boy and teenage boy sitting at a table laughing

Cefnogaeth a gwobrwyon

Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd drwy eich taith. O hyfforddiant, cyngor a chael sgwrs, rydym yma i chi. Bob amser.

Dysgu mwy

dod yn ofalwr maeth

Hoffech chi gychwyn ar eich taith fel gofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot? Gallwch ddechrau arni heddiw, dim ond drwy wneud galwad ffôn neu anfon e-bost.  cysylltu â ni

 

 

Agreement icon

y gymuned faethu

Discussion icon

cefnogaeth

Training icon

dysgu a datblygu

Social worker icon

tîm therapiwtig

Amser Stori

Pobl go iawn, Straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port talbot

Am ddechrau eich taith fel gofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Cysylltwch â ni