maethu yng nghastell-nedd port talbot

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng nghastell-nedd port talbot

Ni yw Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot, rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Ein nod yw creu dyfodol gwell i blant yn ein cymuned.

pam maethu gyda ni?

Mae maethu’n golygu newid bywydau plant yng Nghastell-nedd, Port Talbot a Pontardawe. Mae’n golygu ymrwymo i ddarparu sefydlogrwydd, cariad a thosturi i berson ifanc neu blentyn yn ein hardal.

Byddwn ni’n darparu’r holl hyfforddiant y bydd ei angen arnoch i’ch helpu i greu dyfodol gwell a mwy disglair i blant lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

dod yn ofalwr maeth

Hoffech chi gychwyn ar eich taith fel gofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot? Gallwch ddechrau arni heddiw, dim ond drwy wneud galwad ffôn neu anfon e-bost.  cysylltu â ni

 

 

Amser Stori

Pobl go iawn, Straeon go iawn

Dysgwch beth mae maethu yn ei olygu gan ofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port talbot

dysgu mwy:

meddwl am faethu?


Menyw a bachgen ifanc yn eistedd ac yn yn siarad
Pwy all faethu?

Gall unrhyw un wneud cais i fod yn ofalwr maeth ac mae gwybod eich bod yn helpu i siapio bywyd rhywun yn amhrisiadwy. Os ydych chi’n pendroni sut mae’n gweithio neu beth i’w ddisgwyl o’r hyfforddiant, mae’r atebion i’w cael yma.

dysgwch mwy
Dyn, dyn ifanc a bachgen ifanc yn chwarae efo pêl ar y traeth
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu’n gweithio? Beth allwch chi ei ddisgwyl? Rhagor o wybodaeth am faethu.

dysgwch mwy

sut mae’n gweithio

Mae cychwyn ar y daith tuag at fod yn ofalwr maeth yn haws nag y byddech yn ei feddwl. Mae maethu yn ymrwymiad enfawr ac mae’r manteision yn enfawr. cefnogaeth a manteision

Teulu yn chwarae efo pêl ar y traeth
y broses

Dysgwch sut mae cymryd y camau cyntaf ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

dysgwch mwy
Teulu yn eistedd wrth bwrdd yn chwerthin
cefnogaeth a manteision

Byddwn ni’n eich cefnogi chi bob cam o’r ffordd ar eich taith. Rydyn ni yma i chi, gyda hyfforddiant, cyngor neu ddim ond i gael sgwrs. Bob amser.

dysgwch mwy

Get In Touch

  • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.