maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Mae stori faethu lwyddiannus yn dibynnu ar nifer o bethau, ond mae penderfyniad a brwdfrydedd y gofalwyr maeth yn hanfodol.

Mae pob stori, fel pob plentyn maeth, yn unigryw. Ond maen nhw i gyd yn arwain at ddyfodol gwell i’r bobl sydd ei angen fwyaf.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Peidiwch â chymryd ein gair ni am hyn – gwrandewch ar y rhai sy’n gwybod orau, ein gofalwyr maeth anhygoel.

Rydyn ni bob amser yma i bob gofalwr maeth a phlentyn drwy gydol eu taith faethu, yn cynnig cefnogaeth ac yn dathlu pob llwyddiant. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf yma yn Maethu Cymru Castell-nedd Port Talbot.

teulu ogwmpas y bwrdd

jack, cam a mags

Mae’r partneriaid Jack a Cam, ynghyd â mam Jack Mags, yn ofalwyr maeth sy’n byw...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.